Call us: +91 97838 74440 | E-mail: info@risingsunpower.co.in

Rising Sun Power

Our Portfolio

Hotel Mount Regency [ 4800 LPD ]

Hotel Mount Regency [4800 LPD]

Hotel Sameer Alok [ 1800 LPD ]

Hotel Sameer Alok [1800 LPD]

Shanti Hotel [1200 LPD]


Akar Palm Hotel & Resort Pvt Ltd
Banipark, Jaipur

Banasthali Vidyapith
Niwai, Tonk

Hotel Jaimaa Palace Sheetal Inn
Banipark, Jaipur

Hotel Ramada
Rajapark, Jaipur

Jai Mahal Palace Hotel
Civil Lines, Jaipur

Dr. N.M. Sabu Memorial Hosptial
Murlipura, Jaipur

India Army
Army Area, Jaipur